Основни задатак система за контролу приступа је дозвола приступа - улаза или пролаза - искључиво овлашћеним особама.

 

Приступ се омогућава или спречава аутоматским деловањем система, најчешће електричним бравама које се уграђују у оквир врата.

 

Контролом приступа у Вашем објекту можете контролисати пролазак запослених или других лица кроз одређена врата у одређене објекте.

 

За идентификацију особа употребљавају се контактне или бесконтактне пластичне картице или привесци. Сложенији системи служе се и биометријским методама за идентификацију особа (препознавање отиска прста, гласа и сл.).