Услуга аларм мониторинга представља даљински надзор алармних противпровалних и противпожарних система, са могућом интервенцијом мобилних екипа.

 

Непрекидна 24-часовна веза између мониторинг и алармног система омогућава увид у сва дешавања ( редовна или ванредна ) на штићеном објекту.

 

По пријему сигнала о алармном стању дежурни оператер успоставља везу са датом контакт особом, или позива МУП, ватрогасну бригаду или хитну помоћ.

 

Постојећи систем омогућава непрекидно праћење дојава са објеката, као и више дојава истовремено, поседује резервно напајање (УПС и агрегат) као и резервни центар који се активира у случају ванредних околности. Све дојаве се трајно архивирају и чувају у више база података.

 

Предности коришћења услуге аларм мониторинга:

 

- Стални надзор објекта 24 сата, 365 дана у години

- Дојава алармног стања са објекта врши се аутоматски

- По пријему сигнала о ванредном догађају на објекту (провала, паник тастер, пожар, инцидентна ситуација ), дежурни оператер успоставља везу са датом контакт особом, или позива МУП, ватрогасну бригаду или хитну помоћ

- Корисник има увид у све промене на алармном систему

- Корисник има увид за укључења и искључења система, односно доласка и одласка запослених и боравка у објектима, по шифрама за сваког запосленог

 

Ми вам нудимо решења која су финансијски приступачна. Понудићемо вам најбољу технологију из области безбедности која је тренутно доступна на тржишту, по најбољим ценама. Производи које користимо пројектовани су да буду једноставни за коришћење, а изнад свега циљ нам је да се осећате пријатно и безбедно.