GSM/GPRS

алармне централе

Алармне централе са интегрисаним GSM комуникатором. Намењене су првенствено противпровалној заштити заснованој на мониторингу. Развијане у складу са потребама фирми које се баве ФТО. Одликује их беспрекоран квалитет и врхунска поузданост. Једноставно програмирање и повезивање на мониторинг центар.

упоредни преглед карактеристика SP131 и CG3 централе

Алармнa централа SP131

8-зонска (прошириво до 32) централа са интегрисаним GSM комуникатором. 4 PGM излаза. Контрола SMS поруком, позивом или преко Андроид апликације. Комуникација са МЦ-ом преко GPRS-а, SMS-а или DMTF позивом. Обавештавање корисника SMS-ом или позивом.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>

Алармнa централа SP231

8-зонска (прошириво до 32) централа са интегрисаним GSM комуникатором са 2 SIM картице. Могућност повезивања бежичних сензора. 5 PGM излаза. Контрола SMS поруком, позивом или преко Андроид апликације. Комуникација са МЦ-ом преко GPRS-а, SMS-а или DMTF позивом. Обавештавање корисника SMS-ом или позивом.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>

Алармнa централа SP133

Исте карактеристике као SP131. Алуминијумско кућиште.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>

Алармнa централа CG3

6-зонска (прошириво до 32) централа са интегрисаним GSM комуникатором. До 8 индивидуално контролисаних партиција. 6 PGM излаза. Контрола SMS поруком или позивом. Комуникација са МЦ-ом преко GPRS-а, SMS-а или DMTF позивом. Обавештавање корисника SMS-ом или позивом.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>