Android апликације

Android App Protegus

Android апликација за контролу SP131 и SP133 алармних централа са мобилних телефона. Комуникација се обавља

SMS-ом или позивом.