Етернет

комуникатори серије Е10

Комуникатори серије Е10, преносе сигнал алармне централе путем интернета, користећи већ постојећу мрежну инфраструктуру, те тако не стварају никакве додатне трошкове. На овај начин се комуникација са мониторинг центром, може пребацити са телефонске линије на интернет и тиме остварити до 10 пута бржи пренос порука.

Етернет комуникатор Е10

Етернет комуникатор компатибилан са Paradox, DSC, Caddx, Pyronix и осталим произвођачима алармних централа. Повезује се директно на DATA BUS централе.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>

GSM комуникатор Е10C

Етернет комуникатор за пренос порука са PGM излаза алармне централе или са разних сензора и уређаја.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>

GSM комуникатор Е10T

Етернет комуникатор за пренос порука са PSTN излаза алармне централе.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>