GSM/GPRS

комуникатори за ППЗ

Универзални комуникатори, за брз пренос сигнала са било које противпожарне централе путем GPRS-а, SMS-а или DMTF позива.

GSM комуникатор G10F

Једноставан и универзалан GSM комуникатор. Извештава о догађајима са противпожарних централа повезивањем на PGM излаз.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>

GSM комуникатор FireCom

EN54-21 компатибилан GSM комуникатор способан за пуну интеграцију са противпожарном централом.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>