Контролер GV14

Контролер GV14 се користи за удаљену контролу електро-опреме (капије, грејно-расхладни уређаји, наводњавање и сл). Команде се преносе GSM-ом

СПЕЦИФИКАЦИЈА>