Софтвер за пријем алармног сигнала

Софтвер IPcom Linux

Професионални софтвер за пријем алармног сигнала са TRIKDIS-ових GSM и етернет комуникатора дизајниран за Linux оперативни систем. Осим пријема сигнала, IPcom Linux омогућава удаљену администрацију уређаја који су повезани на њега.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>

Софтвер IPcom Windows

IPcom Windows је потпуно бесплатан софтверски IP рисивер за пријем сигнала са TRIKDIS-ових GSM и етернет комуникатора. У потпуности је функционалан и радо коришћен од стране ФТО фирми које тек покрећу сопствени мониторинг или немају више од 500 клијената.

СПЕЦИФИКАЦИЈА>