> Пројектовање и извођење комплетних ИКТ система

     > Систем интеграција

     > Рачунарске мреже - пројектовање, извођење и одржавање

     > Извођење бакарних и оптичких инсталација

     > Бежични линкови и локалне бежичне мреже

     > Телефонија

     > Озвучење

     > ЛЕД панели