AMICO PLUS доо привредно друштво за производњу, промет и увоз-извоз

Грмечка 20а, Земун

 

Телефони: 011 / 405 35 29; 063 / 303 841

Е-пошта: kontakt(a)amicoplus.com

Презентација: www.amicoplus.com

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

ПИБ: 102916140

мат.број: 17486748

рег.број: 02117486748

шифра делатности: 8020

жиро рачун: 160-75416-32